آموزش:ورود به بازی آرساکیا گیم سن آندرس: تاریخچهٔ نسخه‌ها

از آرساکیا گیم - ویکی

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۳ اوت ۲۰۲۳

‏۳۱ مارس ۲۰۲۳

‏۲۹ مارس ۲۰۲۲

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۸

‏۲۱ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۳ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۰ آوریل ۲۰۱۸

‏۶ آوریل ۲۰۱۸