آموزش:نحوه گرفتن مجوز

از آرساکیا گیم - ویکی

برای استفاده از وسایل نقلیه، قایق، وسایل حمل و نقل هوایی، تیر اندازی، ساخت اسلحه و ماهیگیری شما نیاز به دریافت مجوز (License) دارید!

لیست مجوز ها به صورت زیر میباشد:

 • مجوز رانندگی | Driving License (حداقل سطح مورد نیاز 1 می باشد)
 • مجوز پرواز | Flying License (حداقل سطح مورد نیاز 3 می باشد)
 • مجوز ماهیگیری | Fishing License (حداقل سطح مورد نیاز 2 می باشد)
 • مجوز قایق رانی | Sailing License (حداقل سطح مورد نیاز 3 می باشد)
 • مجوز اسلحه | Weapon License (حداقل سطح مورد نیاز 5 می باشد)
 • مجوز مصالح | Materials License (حداقل سطح مورد نیاز 3 می باشد)


دریافت مجوز بسیار ساده می باشد. فقط کافیست تا طبق آموزش زیر عمل کنید.

دریافت مجوز

 • قبل از دریافت مجوز، از شما چند سوال می شود که سوال ها در زیر نوشته شده است که می توانید آن ها را بخوانید و برای تست مجوز آماده شوید.
 • در صورتی که سوال ها را بلدید و آمادگی کامل دارید، می توانید با معلم ها توسط دستور Instructors/ ارتباط برقرار کنید. (حداقل سطح مورد نیاز 3 می باشد)

مجوز رانندگی | Driving

برای دریافت مجوز رانندگی، کافیست دستور DMV/ را بزنید و به مکان قرمز رنگ برید. سپس توسط دستور Exam/ رانندگی را آغاز کنید و به مسیر های خواسته شده بروید تا مجوز رانندگی شما تمدید شود.
در صورتی که سلامت ماشین زیر 900 بیاید شما در تست رد می شوید. (Health) (HP) (با دستور DL/ سلامت ماشین را ببینید)

مجوز پرواز | Flying

دریافت این مجوز بسیار ساده می باشد. تنها کافیست به نکات زیر توجه کنید تا به سادگی مجوز را دریافت کنید:

 • قبل از نشستن در هلیکوپتر/هواپیما، تلفن همراه خود را بوسیله دستور Turn off/ خاموش کنید.
 • در صورتی که تلفن همراه خود را خاموش نکنید، هلیکوپتر/هواپیما شما پس از چند دقیقه منفجر خواهد شد!
 • هلیکوپتر/هواپیما را فقط با دستور Engine/ میتوان روشن کرد.
 • توسط دکمه "W" می توانید هلیکوپتر را بلند کنید و توسط دکمه های "E" و "Q" و دکمه های Arrow، آن را هدایت کنید.
 • شما باید از فرودگاه خاکی تا فرودگاه شهر Las Venturas پرواز کنید و همین مسیر را برگردید.
 • در صورتی که سلامتی هلیکوپتر/هواپیما کمتر از 950 شود، شما رد می شوید و مجوز دریافت نخواهید کرد!

مجوز ماهیگیری | Fishing

برای دریافت مجوز ماهیگیری، کافیست دستور هایی که در FishHelp/ نوشته شده است را بلد باشید.
همچنین سوال های زیر توسط معلم از شما پرسیده می شود که باید به تمام آن ها پاسخ درست دهید تا مجوز را دریافت کنید:

1. دستور گرفتن ماهی چیست؟

 • پاسخ: Fish/

2. دستور دیدن تمام ماهی های گرفته شده چیست؟

 • پاسخ: Stats/

3. دستور فروختن ماهی چیست؟

 • پاسخ: SellFish/

4. در چه مکانی ماهی ها به فروش می رسند؟

 • پاسخ: رستوران ها (مکانی که می توانید در آنجا eat/ بزنید)

مجوز قایق رانی | Sailing

برای دریافت این مجوز، بعد از دسترسی به قایق می توانید سوار آن شوید و آن را اجاره کنید.
سپس طبق حرف های معلم عمل کنید و به مسیر هایی خواسته شده بروید.
در صورتی که سلامت قایق زیر 950 بیاید شما در تست رد می شوید. (با دستور DL/ می توانید سلامت (Health) (HP) قایق را ببینید)

مجوز اسلحه | Gun

دریافت مجوز اسحله نیاز به سطح +5 دارد!
برای قبول شدن در تست و دریافت مجوز، کافیست سوال های زیر را بلد باشید:

1. 5 اسلحه را نام ببرید.

 • پاسخ: Deagle, M4, MP5, Rifle, Shotgun و سایر اسلحه ها ...

2. مکان امن را تعریف کنید.

 • پاسخ: مکان امن مکانی می باشد که شما در آن اجازه تیر اندازی و کشتن کسی را ندارید!

3. دستور خرید اسحله چیست؟

 • پاسخ: BuyGun/

4. از چه کسی یا از کجا می توان اسلحه خرید؟

5. دستور دیدن مکان های امن چیست؟

 • پاسخ: SafeZones/


توجه: در صورتی که شما حتی به یک سوال پاسخ اشتباه بدهید، تست شما رد خواهد شد و مجوزی دریافت نخواهید کرد!

مجوز مصالح | Materials

برای قبول شدن در تست و دریافت مجوز، کافیست سوال های زیر را بلد باشید:

1. دستور خرید مصالح چیست و محل خرید آن کجاست؟

 • پاسخ: دستور: Materials Get/ - محل خرید: East Beach (ساحل شرقی) نزدیک به استادیوم در شهر Los Santos

2. دستور فروش مصالح چیست و محل فروش آن کجاست؟

 • پاسخ: دستور Materials Deliver/ - محل خرید: LVA Freight Depot نزدیک HQ خاندان Ballas در شهر Las Venturas

3. دستور فروش اسلحه چیست؟

 • پاسخ: SellGun/

4. دستور ساخت اسلحه چیست؟

 • پاسخ: CreateGun/

5. در چه مکان هایی فروش اسلحه غیر مجاز است؟

 • پاسخ: در مکان های امن و نزدیک پلیس!


توجه: در صورتی که شما حتی به یک سوال پاسخ اشتباه بدهید، تست شما رد خواهد شد و مجوزی دریافت نخواهید کرد!