سیستم:اقتصاد

از آرساکیا گیم - ویکی

اقتصاد بازی متغیر است یعنی هیچگاه شاهد ثبات قیمت‌ها، درآمدها و... نخواهیم بود. در نتیجه می‌توانید از طریق اینجا، ارزش درآمدها و ارزش قیمت‌ها را مشاهده کنید. در واقع هر چیزی که مربوط به پول باشد در این صفحه قابل مشاهده است. مقدار های قرمز قیمت و مقدار های سبز درآمد محسوب می شوند.

 • درصورت تغییر قیمت‌ها و یا درآمدها، تمامی تغییرات در این صفحه ثبت می‌شوند و مقادیر به روز خواهند شد.

قیمت‌ها

به تمامی مقادیری که بازیکن قادر به پرداخت آن‌ها است و از موجودی بازیکن می‌کاهد، قیمت می‌گویند.

درصد ارزش قیمت‌ها

نشان دهنده‌ی میزان تغییرات قیمت‌ها نسبت به مقدار اولیه‌‌ی آن است.

درآمدها

به تمامی مقادیری که به بازیکن پرداخت می‌شود و به موجودی بازیکن می‌‎افزاید، درآمد می‌گویند.

درصد ارزش درامدها

نشان دهنده‌ی میزان تغییرات درآمدها نسبت به مقدار اولیه‌ی آن است.

خلاصه مواردی که در این صفحه قابل مشاهده است

 • درآمد فکشن‌های مختلف
 • جوایز دریافتی از باس
 • مقادیر Jackpot
 • مقادیر پایه دزدی از بانک
 • درآمد شغل‌های مختلف
 • قیمت محصولات در تجارت‌های مختلف
 • درآمد اعضای کارکنان
 • حداکثر مقادیر مختلف مثل Contract، Approval، و غیره
 • حداقل مقادیر مختلف مثل Contract، Fare، و غیره
 • مقادیر مربوط به حساب بانکی