فروشگاه:دستورات

از آرساکیا گیم - ویکی

در این بخش دستوراتی که برای استفاده از این ها نیاز به طلا (Gold) دارید قرار دادیم.

Nums/

  • با استفاده از این دستور میتوانید شماره رند خریداری کنید.
  • شماره های رند به چند دسته تقسیم بندی میشوند:
  1. Super Numbers (شماره های فوق العاده): 20,000 عدد طلا (Gold)
  2. Golden Numbers (شماره های طلایی): 10,000 عدد طلا (Gold)
  3. Silver Numbers (شماره های نقره ای): 5,000 عدد طلا (Gold)
  4. Bronze Numbers (شماره های برنزی): 3,000 عدد طلا (Gold)


Warn.png این دستور در حال حاظر بسته میباشد، برای خرید شماره رند از دستور Report/ استفاده کنید.

KMReset/

با استفاده از این دستور میتوانید با پرداخت 2500 عدد طلا (Gold) مسافت طی شده وسیله نقلیه خود را بازنشانی کنید.

BuyInsurGold/

با استفاده از این دستور میتوانید با پرداخت طلا (Gold) برای وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنید.

Rep/

با استفاده از این دستور میتوانید با Rep Point قابلیت هایی را خرید کنید.

برای خرید Rep Point باید از دستور Shop/ استفاده کنید.

RepItem.jpg

قابلیت ها

با انتخاب هر کدام از گزینه ها به شما:

۱. Set Armour To 50%: به اندازه 50 امتیاز جلیقه ضد گلوله اضافه می کند.


۲. Parachute: یک چتر نجات می دهد.


۳. Sawn-Off Shotgun with 200 Ammo: شات گان با 200 عدد تیر می دهد.


۴. Fire Extinguisher with 200 Ammo: یک اسلحه آتش پخش کن با 200 گاز کپسول می دهد.


۵. Katana Sword: یک شمشیر سامورایی به شما می دهد.


۶. UZI with 200 Ammo: یک سلاح سبک با 200 عدد تیر به شما می دهد.


۷. Jetpack: یک کیف پرواز می دهد.


۸. Jammer Of Detective Radars: به مدت چند دقیقه قابل ردیابی نمی باشید.


۹. Add 15 Drugs: به مقدار 15 عدد قرص خریده می شود.


۱۰. Add 500 Materials: به مقدار 500 عدد مواد ساخت اسلحه خریده می شود.


۱۱. Combat shotgun With 100 Ammo: یک نوع شات گان با 100 عدد تیر به شما می دهد.


۱۲. Flower: یک دسته گل به شما می دهد.


۱۳. Hotring Racer TURBO MODE 120 Seconds: با فعال سازی این گزینه به مدت 120 ثانیه با ماشین Hotring و دکمه Alt با سرعت بیشتری حرکت می کنید.


۱۴. Hotring Racer TURBO MODE 240 Seconds: با فعال سازی این گزینه به مدت 240 ثانیه با ماشین Hotring و دکمه Alt با سرعت بیشتری حرکت می کنید.


۱۵. Fast Run Mode 120 Seconds: به مدت 120 ثانیه سرعت دویدن شما بیشتر می شود.


۱۶. Fast Run Mode 240 Seconds: به مدت 240 ثانیه سرعت دویدن شما بیشتر می شود.


۱۷. Chainsaw: یک اَره برقی به شما می دهد.


۱۸. Bat: یک چوب بیسبال به شما می دهد.


۱۹. BoomBox: با خرید این قابلیت یک دستگاه پخش آهنگ پدید میاید که می توانید در ان آهنگ بزارید و با اطرافیانتان گوش دهید.


۲۰. Full muscles: با خرید این قابلیت ماهیچه های شما 100% می شود.

Info.png همه قابلیت ها به جز ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ با خارج شدن از بازی حذف می شوند.