سیستم:Bombs

از آرساکیا گیم - ویکی

از این وسیله برای منفجر کردن یک محل خاص استفاده میشود. شما میتوانید از آن برای کشتن عده ای و یا گذر از در های بانک در هنگام دزدی از بانک استفاده کنید.

روش ساخت بمب

  • دو راه برای بدست آوردن بمب وجود دارد: خرید بمب و ساختن بمب
  • برای ساخت بمب شما به 10,000 مواد اسلحه (Materials) احتیاج دارید. (مواد اسلحه را میتوانید از طریق شغل دلال اسلحه بدست آورده و یا بخرید)
  • ابتدا شغل خود را به دلال اسلحه (Arms Dealer) تغییر دهید. (برای تغییر شغل از دستور Jobs/ استفاده کنید و پس از انتخاب شغل مورد نظر با حاضر شدن در Checkpoint از GetJob/ استفاده کنید.)
  • به محل Materials Deliver در منطقه ی LVA Freight Depot بروید.  • سپس در جلوی در آن از دستور MakeC4/ استفاده کنید.
Info.png تعداد بمب های خود را در Stats/ میتوانید مشاهده نمایید.

روش استفاده از بمب

برای استفاده از بمب دستور C4/ را بزنید. با نگه داشتن کلیک راست ماوس یک نشانه گر روی صفحه ی شما نشان داده میشود. با کشیدن ماوس محل آن را مشخص کرده و سپس کلیک چپ ماوس را فشار دهید.

Info.png شما میتوانید با زدن دوباره ی دستور C4/ قبل از نصب بمب این مرحله را لغو کنید.

پس از نصب بمب یک شماره به شما داده میشود که با استفاده از دستور Call/ میتوانید با زنگ زدن به آن شماره بمب را منفجر کنید.

Info.png شما میتوانید با زدن دستور Defuse/ بمب خود را خنثی کنید.
Info.png در صورتی که به بمب گلوله اصابت کند، بمب منفجر خواهد شد.


Warn.png توجه داشته باشید که تلفن همراه شما حتماَ روشن و از حالت هواپیما خارج باشد.

دستورات

MakeC4/

از این دستور می توانید برای ساخت بمب استفاده کنید.

C4/

از این دستور میتوانید برای نصب بمب استفاده کنید.

Defuse/

از این دستور میتوانید برای خنثی کردن بمب خود استفاده کنید.

SellBombs/

از این دستور میتوانید برای فروش بمب های خود به یک فرد دیگر استفاده کنید.

Acc Bombs/

از این دستور می توانید برای تایید خرید بمب از شخصی استفاده کنید.