سیستم:کلن

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • کلن جایی است که شما میتوانید در کنار دوستانتان باشید.
 • برای خرید کلن شما باید از طریق Shop/ اقدام کنید.

لیست کلن ها

 • کلن کوچک (ظرفیت: 15): 4,000 عدد طلا (Gold)
 • کلن متوسط (ظرفیت: 25): 6,000 عدد طلا (Gold)
 • کلن بزرگ (ظرفیت: 50): 10,000 عدد طلا (Gold)
Info.png تمامی کلن ها برای مدت 30 روز میباشد و در صورت اتمام شدن میتوانید مجددا تمدید کنید.

دستورات

C/

با استفاده از این دستور شما میتوانید در چت کلن صحبت کنید.

MyClan/

با استفاده از این دستور شما میتوانید مشخصات کلن را مشاهده کنید.

مشخصات کلن

لیست مشخصات کلن به صورت زیر میباشد:

 1. اسم کلن (Clan Name)
 2. تگ کلن (Clan Tag)
 3. تاریخ ساخت کلن (Clan Create Date)
 4. مدت زمان باقی مانده کلن (Clan Expire Days)
 5. ظرفیت کلن (Clan Slot)
 6. محل تگ کلن (Clan Tag BB)(قبل یا بعد اسم)

ClanInvite/

با استفاده از این دستور لیدر و سطح 5 کلن میتوانند شخصی را به کلن دعوت کنند.

ClanUnInvite/

با استفاده از این دستور لیدر و سطح 5 کلن میتوانند شخصی را از کلن اخراج کنند.

Clanofflineuninvite/

با استفاده از این دستور لیدر و سطح 5 کلن میتوانند شخصی که در بازی حاضر نیست را از کلن اخراج کنند.

ClanWarn/

با استفاده از این دستور لیدر و سطح 5 کلن میتوانند به شخصی اخطار دهند.

ClanUnWarn/

با استفاده از این دستور لیدر و سطح 5 کلن میتوانند اخطار شخصی را پاک کنند.

ClanResign/

با استفاده از این دستور شما میتوانید از کلن خارج شوید.

ClanMembers/

با استفاده از این دستور شما میتوانید اعضای کلن را مشاهده کنید.