تجارت:PNS

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • در آرساکیا نزدیک به 10 عدد صافکاری و نقاشی وجود دارد.
 • صافکاری و نقاشی ها تجارت هایی می باشند که شما می توانید در آنجا ماشین خود را تعمیر کنید.
 • هزینه تعمیر ماشین معمولا 15$ می باشد.
 • صافکاری و نقاشی ها مکان داخلی ندارند!
 • صافکاری و نقاشی ها جزو مکان های امن هستند.
 • برای ورود ماشین به صافکاری و نقاشی، شما باید نزدیک آن باشید و توسط دستور Enter/ وارد آن شوید.

مکان صافکاری و نقاشی ها

شما می توانید به سادگی آن ها را توسط دستور "FindSBiz "ID/ پیدا کنید.

Info.png به جای ID، شناسه صافکاری و نقاشی ها را وارد کنید.

صافکاری و نقاشی های شهر Los Santos

 • شناسه: 34 | مکان: Temple
 • شناسه: 35 | مکان: Santa Maria Beach
 • شناسه: 36 | مکان: Idlewood
 • شناسه: 43 | مکان: Dillimore

صافکاری و نقاشی های شهر Las Venturas

 • شناسه: 39 | مکان: Royal Casino
 • شناسه: 40 | مکان: Redsands East

صافکاری و نقاشی های شهر San Fierro

 • شناسه: 37 | مکان: Downtown
 • شناسه: 38 | مکان: Juniper Hollow

صافکاری و نقاشی های بین شهر ها

 • شناسه: 41 | مکان: EL Quebrados
 • شناسه: 42 | مکان: Fort Carson

صافکاری و نقاشی شهر Los Santos برای هواپیما و هلکوپتر

 • شناسه: 54 | مکان: AirPort LS

صافکاری و نقاشی شهر Las Venturas برای هواپیما و هلکوپتر

 • شناسه: 53 | مکان: AirPort LV