اقلیت:خبرنگار

از آرساکیا گیم - ویکی

خبرنگاران میتوانند با دریافت متن تبلیغاتی خانه، تجارت، ماشین و یا هر چیز دیگری از بازیکنان برای آنها تبلیغ کنند.

فعالیت روزانه خبرنگاران شامل نوشتن تبلیغات و اخبار، همچنین مصاحبه با بازیکنان می باشد.

خبرنگاران باید در مصاحبه های خود دستورات FEnglish رارعایت کرده و همچنین از رفتار، اخلاق و کلام خوب برخوردار باشند.

مرکز اصلی این اقلیت در محل The Big Ear نزدیک به شهر Las Venturas است و در محل VineWood در شهر Los Santos مرکز فرعی است.


اگر فکر میکنید به این اقلیت علاقه دارید و میخواهید خبرنگاری حرفه ای باشید به این اقلیت ملحق شوید! (برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت نام و قوانین اقلیت اینجا کلیک کنید)


  • حداقل سطح مورد نیاز برای ورود به این اقلیت: سطح 5


وسایل نقلیه

این اقلیت دارای 2 نوع مختلف وسایل نقلیه است:

ردیف
نام وسیله
1
News Van
2
News Chopper

مهارت

اقلیت خبرنگار مانند شغل ها دارای مهارت است. برای بالا بردن سطح مهارت خود بایستی طبق جدول زیر عمل کنید:

سطح مهارت
تعداد News/ مورد نیاز
1 به 2
50
2 به 3
50
3 به 4
100
4 به 5
200

درآمد

برای دیدن درآمدها به صفحه‌ی اقتصاد مراجعه کنید.

حقوق ثابت این اقلیت از طریق بخش «مقدار حقوق ثابت هفتگی رنک x اقلیت News Reporter» قابل مشاهده است.

  • News

مقدار Paycheck هر News در بخش «مقدار Paycheck ثبت اخبار توسط اقلیت خبرنگار» قابل مشاهده است.

  • Live

مقدار Paycheck هر Live در بخش «مقدار Paycheck هر Live در اقلیت خبرنگار» قابل مشاهده است.

وظایف هفتگی

برای گرفتن حقوق شما نیازمند انجام وظایف هفتگی هستید.
  • 25 مورد News
Info.png اگر تعداد اعضای اقلیت 97درصد ظرفیت کل آن باشد، مورد بالا به صورت خودکار 1.5 برابر می‌شود.

جلسه هفتگی (Meeting)

هر اقلیت دارای جلسه ی هفتگی میباشد.
  • این جلسه را لیدر اقلیت و یا ساب لیدر برگزار میکنند.
  • شرکت در این جلسه الزامی بوده و در صورت حضور نداشتن در آن حقوق نگرفته و اخطار اقلیت دریافت میکنید.
  • چنانچه گزارش کار کافی ندارید و یا امکان حضور در جلسه را ندارید می توانید درخواست مرخصی قرار دهید.
  • زمان این جلسه را لیدر تعیین کرده و هنگام ورود به سرور در چت لاگ شما قابل مشاهده میباشد که بایستی در آن تاریخ و ساعت در مقر اقلیت خود حاضر شوید و با دستور Chairsit 3/ روی صندلی بنشینید.
  • رعایت قوانین و سکوت در این جلسه اجباریست و بدون اجازه امکان صحبت در آن را ندارید. برای پرسیدن سوالات خود میتوانید زمانی که لیدر اجازه داد از دستور Wave 1/ استفاده کنید.
  • پس از اتمام جلسه حقوق هفتگی شما به حساب بانکیتان واریز شده و در صورت رسیدن زمان رنک آٔٔپ لیدر شما را رنک آپ خواهد کرد.

دستورات

Clothes/

هر عضو اقلیت می تواند با حضور در یک فروشگاه لباس برای تغییر لباس خود از دستور Clothes/ استفاده کند. (برای یادگیری آموزش تغییر لباس اینجا کلیک کنید)

F/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت اقلیت صحبت کنید.

News/

با استفاده از این دستور خبرنگار میتواند اخباری را برای تمامی بازیکنان بفرستد و یا تبلیغی انجام دهد.

Cancel News/

با استفاده از این دستور خبرنگار میتواند خبر خود را قبل از انتشار لغو کند.

Live/

با استفاده از این دستور خبرنگار میتواند با بازیکنی مصاحبه ای را شروع کند یا به پایان برساند. (برای استفاده از این دستور بایستی رنک +3 باشید)

MyNews/

با استفاده از این دستور خبرنگار میتواند خبر منتشر شده خود را مشاهده کند.

MyActivity/

با استفاده از این دستور میتوانید تعداد گزارش کار هفتگی جمع آوری شده را مشاهده کنید.

Deleteveh/

با استفاده از این دستور می‌توانید وسیله نقلیه اقلیت خود را حذف کنید.

Giveveh/

با استفاده از این دستور می‌توانید وسیله نقلیه اقلیت را به همکار خود انتقال دهید.