سیستم:PIN

از آرساکیا گیم - ویکی

برای بالا بردن امنیت حساب کاربری خود باید از سیستم PIN استفاده کنید.


این سیستم برای برخی از دسترسی ها ضروری میباشد.

چگونه کار میکند

هنگامی که یک بازیکن سعی می کند به فیلد های محافظت شده دست یابد، با اخطاری مواجه میشود که باید برای باز کردن فیلد های محافظت شده با دستور PIN/ و UnlockAcc/، باید PIN خود را وارد کند.

پس از وارد نمودن یکی از این دو دستور پنلی باز میشود که این پنل شامل دکمه های عددی است که می توانید در آن PIN را تایپ کنید.

برای تأیید آن، دکمه سبز را فشار داده و برای پاک کردن داده های ورودی، دکمه قرمز را فشار دهید.

هنگامی که PIN تایید بشود تمامی فیلد های محافظت شده باز میشود و تا زمانی که از سرور خارج نشده اید باز میماند.

Info.png برای قفل کردن فیلد ها میتوانید از دستور LockAcc/ استفاده کنید.


Warn.png اگر PIN خود را اشتباه وارد کنید، باید 30 ثانیه بعد دوباره تلاش کنید.

ویژگی های قفل شده

برای جلوگیری از سوء استفاده و آسیب برای انجام یک سری کار ها باید PIN را وارد کنید.

برخی از ویژگی ها عبارتند از:

* تمام دستورات مربوط به فعالیت مالی

* خرید و فروش وسایل نقلیه در نمایندگی

* دسترسی به فروشگاه جامعه ما

* دستورات و ویژگی های مهم رهبران اقلیت، هلپر ها و ادمین ها Buygun ،/Trade ،/Order/ و غیره)

دستورات

UnlockAcc/ یا PIN/

با استفاده از این دو دستور میتوانید PIN خود را وارد کنید و اکانت خود را کاملا باز کنید.

AddPIN/

با استفاده از این دستور شما میتوانید PIN خود را برای اولین بار تنظیم کنید. (پس از تنظیم، هرگز نباید دوباره استفاده شود.)

ChangePIN/

با استفاده از این دستور شما میتوانید با وارد کردن PIN فعلی خود، PIN خود را تغییر دهید.

(غیرفعال) AutoLogin/

با استفاده از این دستور شما میتوانید تا زمانی که IP تان تغییر نکرده بدون نیاز به وارد کردن دوباره PIN وارد بازی شوید و از فیلد های محافظت شده استفاده کنید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.