دستورات:خانه

از آرساکیا گیم - ویکی
  • در سرور ما، خانه ها به سبک زندگی واقعی طراحی شده اند.
  • قابلیت خرید و یا اجاره یک خانه برای شما در سرور مهیا میباشد که میتوانید در آن آرامش داشته باشید.
  • با استفاده از دستور sleep/ میتوانید در خانه با خیال آسوده بخوابید. اگر برای مدت طولانی (بیشتر از 30 دقیقه) میخواهید بازی خود را کنار بگذارید، از این دستور استفاده کنید تا از سرور Kick نشوید. (فقط مستاجران و مالک خانه می توانند از این دستور استفاده کنند)
  • خانه ی شما حریم شخصی شماست! چنانچه دوست ندارید کسی وارد آن شود و در آن پرسه بزند، میتوانید در آن را قفل کنید.
  • برای استفاده از دستوراتی که مربوط به خانه شماست مثل قفل کردن خانه،

دستورات

Enter/

از این دستور برای ورود به خانه استفاده می شود. برای دسترسی سریعتر، می توانید از کلید "F" یا "Enter" کیبورد خود استفاده کنید.

Exit/

از این دستور برای خروج از خانه استفاده می شود. برای دسترسی سریعتر، می توانید از کلید "F" یا "Enter" کیبورد خود استفاده کنید.

Open/

با استفاده از این دستور اگر مالک هستید میتوانید خانه خود را قفل کنید.(برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

SetRentable/

با استفاده از این دستور میتوانید اجاره کردن خانه خود را برای دیگران فعال یا غیرفعال کنید.(برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

SetRent/

با استفاده از این دستور میتوانید قیمت اجاره را تعیین کنید.(برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

Tenants/

با استفاده از این دستور میتوانید اسامی مستاجران خانه خود را مشاهده کنید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

Evict/

با استفاده از این دستور میتوانید قرارداد یک مستاجر را لغو کنید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

EvictAll/

با استفاده از این دستور میتوانید تمامی قرارداد های مستاجران را لغو کنید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

SellHouseToState/

با استفاده از این دستور میتوانید خانه خود را به سرور بفروشید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

Heal/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که داخل خانه هستید سلامتی خود را کامل کنید. (توجه داشته باشید که بایستی خانه دارای قابلیت Heal Upgrade باشد.)

Sleep/

با استفاده از این دستور میتوانید در داخل خانه بخوابید.

H]eal[U]pgrade]/

با استفاده از این دستور می‌توانید با کسر مبلغی برابر با «Fee مربوط به Special Biz6» دستور Heal/ را در خانه خود فعال کنید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

HouseWithdraw/

با استفاده از این دستور میتوانید پول هایی که برای اجاره جمع شده است را از صندوق خانه برداشت کنید. (برای استفاده از این دستور بایستی مالک آن خانه باشید و همینطور جلوی در خانه بایستید)

HouseInfo/

با استفاده از این دستور میتوانید اطلاعات خانه خود را مشاهده کنید. اطلاعات خانه به صورت زیر قابل مشاهده است:

  1. شناسه خانه
  2. سطح مورد نیاز برای خرید خانه
  3. قیمت استاندارد خانه
  4. قفل یا باز بودن خانه
  5. داشتن و یا نداشتن Heal Upgrade

Quitcheck/

با استفاده از این دستور، قبل از خروج از بازی ایمنی خروج خود را بررسی کنید. این دستور به بازیکنان اتفاق هایی که ممکن است با خروج آن ها در آن لحظه رخ دهد را به آن ها اطلاع میدهد، همانند کج بودن یا بر روی سطح زمین نبود وسایل نقلیه شما که باعث کم شدن بیمه از آن هنگام خروج می شود یا دریافت Wanted به دلایل مختلف.