شغل:دلال اسلحه

از آرساکیا گیم - ویکی
 • وظیفه "دلال اسلحه" فروش اسلحه و جمع آوری و فروش "مواد اولیه ساخت اسلحه" است.
 • محل استخدام این شغل در شرق Los Santos است.
 • دلال اسلحه یک شغل غیر قانونی می باشد.
 • شما باید حتما کنار خریدار باشید تا بتوانید به او مواد اولیه ساخت اسلحه یا اسلحه بفروشید.
Warn.png برای جمع آوری مواد اولیه ساخت اسلحه باید مجوز داشته باشید.

مهارت ها

برای بالا بردن سطح مهارت خود بایستی طبق جدول زیر عمل کنید:

سطح مهارت
تعداد Materials deliver/ مورد نیاز
1 به 2
50
2 به 3
50
3 به 4
100
4 به 5
100

قابلیت مهارت ها

سطح مهارت
مبلغ پکیج
مقدار پکیج مواد اولیه ساخت اسلحه
1
«هزینه دستور Materials Get برای سطح مهارت 1»
500
2
«هزینه دستور Materials Get برای سطح مهارت 2»
1000
3
«هزینه دستور Materials Get برای سطح مهارت 3»
2000
4
«هزینه دستور Materials Get برای سطح مهارت 4»
3000
5
«هزینه دستور Materials Get برای سطح مهارت 5»
5000

مقادیر بالا از طریق صفحه اقتصاد قابل مشاهده است.

 • مهارت سطح 1 تا 4 قابلیت ساخت اسلحه های زیر را دارد:

(SDpistol(200), Deagle(300), Shotgun(400), AK47(500), M4(550), Rifle(600

 • مهارت سطح 5 قابلیت ساخت اسلحه (Combat ShotGun(1000 را دارد.
Info.png عدد های داخل پرانتز مقدار مواد اولیه لازم برای ساخت هر اسلحه میباشد.

نکات مهم

 • چنانچه مجوز نداشته باشید و اعضای اقلیت F.B.I شما را بگردند، موادتان را مصادره کرده و شما را به زندان میفرستند.
 • اگر سطح شما بالاتر از 20 باشد و جلوی اقلیت های دسته ویژه (اداره پلیس، پلیس فدرال یا گارد ملی) مواد اولیه ساخت اسلحه بفروشید و یا به ساختن اسلحه بپردازید، مجوز مواد اولیه اسلحه شما مسدود خواهد شد.
 • با استفاده از دستور CreateGun/ میتوانید اسلحه بسازید.

فروش اسلحه

 • با دستور SellGun/ میتوانید اسلحه بفروشید.
 • شما میتوانید در قسمت دستور Sellgun/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی به او اسلحه بفروشید.
 • مبلغ اسلحه از طریق صفحه‌ی اقتصاد قابل مشاهده است. (مبلغی بین 0$ تا «حداکثر مقدار SellGun»)

مثال: 200 SellGun Pouria Deagle/ یا /SellGun "ID" Deagle 200

Warn.png شما نمیتوانید اسلحه Combat ShotGun را بفروشید.

فروش مواد اولیه ساخت اسلحه

 • با دستور SellMaterials/ میتوانید مواد اولیه ساخت اسلحه بفروشید.
 • شما میتوانید در قسمت دستور Sellgun/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی به او مواد اولیه ساخت اسلحه بفروشید.
 • مبلغ مواد اولیه ساخت اسلحه از طریق صفحه‌ی اقتصاد قابل مشاهده است. (مبلغی بین 1$ تا «حداکثر مقدار SellMaterials»)

مثال: SellMaterials Pouria 100000 10/ یا /SellMaterials "ID" 100000 10 (1. اسم بازیکن و یا شناسه وی 2. قیمت فروش 3. تعداد)

Info.png برای فروش مواد اولیه ساخت اسلحه نیازی به بودن در شغل دلال اسلحه نیست.

جمع آوری مواد اولیه ساخت اسلحه

 • برای جمع آوری مواد اولیه ساخت اسلحه باید به مکان تعیین شده در East Beach (ساحل شرقی) نزدیک به استادیوم در شهر Los Santos بروید.


 • از دستور Materials Get/ برای خرید پکیج استفاده کنید.
 • پس از خرید پکیج برای دریافت پکیج باید به مکان تعیین شده در LVA Freight Depot نزدیک HQ خاندان Ballas در شهر Las Venturas بروید.


 • از دستور Materials Deliver/ برای دریافت پکیج استفاده کنید.

ساخت بمب

برای آموزش کامل ساخت بمب روی اینجا کلیک کنید.