فروشگاه:توضیحات عمومی

از آرساکیا گیم - ویکی

طلا (Gold) یک واحد پولی ثانویه در محیط کاربری میباشد که در ازای پول واقعی دریافت می کنید.

در فروشگاه (Shop/) شما میتوانید با پرداخت طلا (Gold) هر یک از موارد زیر را خریداری کنید.

موارد موجود در فروشگاه به صورت زیر میباشد:

ShopItem.jpg

حساب ویژه

 • حساب ویژه برای مدت 1 هفته: 260 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 1 ماه: 770 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 3 ماه: 1,920 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 6 ماه: 3,420 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 1 سال: 5,970 عدد طلا (Gold)

Rep Point

 • Rep به مقدار 100 عدد: 900 عدد طلا (Gold)
 • Rep به مقدار 200 عدد: 1,600 عدد طلا (Gold)
 • Rep به مقدار 300 عدد: 2,400 عدد طلا (Gold)
 • Rep به مقدار 500 عدد: 4,000 عدد طلا (Gold)
 • Rep به مقدار 1,000 عدد: 6,000 عدد طلا (Gold)

پول

 • $35,000 پول نقد: 200 عدد طلا (Gold)
 • $108,000 پول نقد: 600 عدد طلا (Gold)
 • $182,000 پول نقد: 1,000 عدد طلا (Gold)
 • $370,000 پول نقد: 2,000 عدد طلا (Gold)
 • $562,000 پول نقد: 3,000 عدد طلا (Gold)
 • $760,000 پول نقد: 4,000 عدد طلا (Gold)
 • $1,155,000 پول نقد: 6,000 عدد طلا (Gold)
 • $1,560,000 پول نقد: 8,000 عدد طلا (Gold)
 • $1,975,000 پول نقد: 10,000 عدد طلا (Gold)
 • $4,155,000 پول نقد: 20,000 عدد طلا (Gold)

کلن

 • کلن کوچک به مدت 30 روز (ظرفیت: 15): 4,000 عدد طلا (Gold)
 • کلن متوسط به مدت 30 روز (ظرفیت: 25): 6,000 عدد طلا (Gold)
 • کلن بزرگ به مدت 30 روز(ظرفیت: 50): 10,000 عدد طلا (Gold)

Extra personal vehicle slot

 • +1 ظرفیت ماشین: 1,600 عدد طلا (Gold)
 • +2 ظرفیت ماشین: 3,000 عدد طلا (Gold)
 • +4 ظرفیت ماشین: 5,700 عدد طلا (Gold)
 • +8 ظرفیت ماشین: 10,000 عدد طلا (Gold)
 • +16 ظرفیت ماشین: 19,000 عدد طلا (Gold)
 • +32 ظرفیت ماشین: 38,000 عدد طلا (Gold)
 • +60 ظرفیت ماشین: 71,000 عدد طلا (Gold)

House

فضای داخلی خانه کوچک

 • فضای داخلی خانه کوچک: 2,800 عدد طلا (Gold)
 • فضای داخلی خانه متوسط: 4,000 عدد طلا (Gold)
 • فضای داخلی خانه بزرگ: 5,200 عدد طلا (Gold)


Extera house tenants slot

 • اضافه شدن 1 جای بیشتر: 3,900 عدد طلا (Gold)
 • اضافه شدن 2 جای بیشتر: 7,600 عدد طلا (Gold)
 • اضافه شدن 4 جای بیشتر: 14,800 عدد طلا (Gold)
 • اضافه شدن 8 جای بیشتر: 29,000 عدد طلا (Gold)

سایر موارد

 • پاک کردن 10 عدد مجازات اقلیت: 300 عدد (Gold)
 • تغییر نام حساب: 1200 عدد طلا (Gold)
 • رنگ پنهان وسیله نقلیه: 600 عدد طلا (Gold) (تک رنگ: 300 عدد طلا (Gold))
 • پاک کردن اخطار: 600 عدد طلا (Gold)
 • تغییر جنسیت: 1000 عدد طلا (Gold)
 • بازنشانی مسافت طی شده وسیله نقلیه: 2500 عدد طلا (Gold)
 • پلاک رنگی وسیله نقلیه: 800 عدد طلا (Gold)
 • آزاد شدن از زندان ادمین: 800 عدد طلا (Gold)
 • Skin انتخابی: (با مراجعه به لباس فروشی میتوانید اقدام کنید.)
 • بیمه طلایی ماشین: شما می‌توانید با استفاده از دستور [Buyinsurgold/] بی‌نهایت بیمه برای وسیله‌ی نقلیه‌ی خود تهیه کنید. (این بیمه با Gold خریداری می‌شود)

Clear punishment logs

Clear all ban & unban records

پاک کردن سابقه تمامی محرومیت ها

Clear all mute & unmute records

پاک کردن سابقه تمامی محرومیت میکروفون

Clear all warn & unwarn records

پاک کردن سابقه تمامی اخطار ها

Clear all jail & unajail records

پاک کردن سابقه تمامی زندان توسط ادمین ها

خرید طلا (Gold)

برای خرید طلا طبق مراحل زیر اقدام کنید:

 1. ابتدا وارد حساب کاربری خود در UCP شده.
 2. بخش فروشگاه را انتخاب کرده و وارد فروشگاه شوید.
 3. آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی خرید کنید کلیک کنید.
 4. در صفحه جدید اگر کد تخفیف دارید میتوانید در قسمت اول وارد کنید.
 5. قسمت دوم را بر اساس کدی که در زیر آن قسمت نمایش داده میشود پر کنید و روی دکمه بله کلیک کنید.
 6. به درگاه پرداخت منتقل میشوید و میتوانید پرداخت خود انجام دهید.
Warn.png بزرگ و یا کوچک بودن حروف کد امنیتی اهمیت ندارد.
Info.png طلای خریداری شده به صورت اتوماتیک به حساب کاربری شما اضافه میشود.