تجارت:24/7

از آرساکیا گیم - ویکی

مارکت ها (24/7) در بازی مکان هایی می باشند که بازیکنان می توانند به آنجا بروند و آیتم های مفیدی را خریداری کنند!

آیتم های مارکت


 1. تلفن همراه (Cell Phone) | قیمت: «قیمت تلفن همراه از 24/7»
 2. کارت شانس (Stratch Card) | قیمت: «قیمت Scratch Card از 24/7»
 3. تاس (Dice) | قیمت: «قیمت تاس از 24/7»
 4. کپسول گاز (Gas Can) | قیمت: «قیمت قوطی سوخت از 24/7»
 5. دوربین (Camera) | قیمت: «قیمت دوربین از 24/7»
 6. فندک (Lighter) | قیمت: «قیمت فندک از 24/7»
 7. سیگار (Cigarettes) | قیمت: «قیمت سیگار از 24/7»
 8. بی سیم (Walkie Talkie) | قیمت: «قیمت Walkie Talkie از 24/7»
 9. باتری (Battery Charge) | قیمت: «قیمت باطری تلفن همراه از 24/7»

قیمت تمامی مقادیر بالا از طریق صفحه‌ی اقتصاد قابل مشاهده است.

Info.png شما می توانید با دستور Buy/ لیست آیتم ها را ببینید و آیتم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

مکان مارکت ها

شما می توانید به سادگی مکان ها را با استفاده از دستور "FindBiz "ID/ پیدا کنید.

Info.png به جای ID، شناسه آن تجارت را وارد کنید.

مارکت های شهر Los Santos

 • شناسه: 22 | مکان: Commerce
 • شناسه: 23 | مکان: Idlewood
 • شناسه: 24 | مکان: Mulholland
 • شناسه: 25 | مکان: Mulholland
 • شناسه: 27 | مکان: Marina

مارکت های شهر Las Venturas

 • شناسه: 10 | مکان: Caligulais Palace
 • شناسه: 11 | مکان: Redsands West
 • شناسه: 12 | مکان: The emerald Isle
 • شناسه: 13 | مکان: The emerald Isle
 • شناسه: 14 | مکان: Come-a-lot
 • شناسه: 15 | مکان: LVA Freight Depot
 • شناسه: 16 | مکان: Spinybed

مارکت های بین راهی

 • شناسه: 17 | مکان: Fort Carson
 • شناسه: 26 | مکان: Flint Country