دستورات:عمومی

از آرساکیا گیم - ویکی

در این بخش، شما می توانید دستورات عمومی سرور آرساکیا را مشاهده کنید.

ID/

نحوه: [ID [PlayerID/PlayerName/


برای استفاده از این دستور با Referral ID، کافیست بعد از ID/ یک # بزارید و referral ID بازیکن را وارد کنید.

برای مثال: ID #1/


با استفاده از این دستور میتوانید اطلاعات زیر مربوط به بازیکنان را مشاهده کنید:

 1. شناسه (ID)
 2. نام (Name)
 3. سطح (Level)
 4. اقلیت (Faction)
Info.png در صورتی که بازیکن داخل بازی نباشد اطلاعاتی به شما نخواهد داد.

Pay/

نحو: [Pay [PlayerID/PlayerName] [Amount/


برای استفاده از این دستور با Referral ID، کافیست بعد از Pay/ یک # بزارید و referral ID بازیکن را وارد کنید.

برای مثال: Pay #1/


با استفاده از این دستور می‌توانید به شخصی که نزدیک شما هست پول نقدی بدهید.

 • بازیکنان سطح 3 می‌توانند از 1$ تا «حداکثر مقدار دستور Pay/ برای سطح 3» پول بدهند.
 • بازیکنان سطح 4 می‌توانند از 1$ تا «حداکثر مقدار دستور Pay/ برای سطح 4» پول بدهند.
 • بازیکنان سطح 5و6 می‌توانند از 1$ تا «حداکثر مقدار دستور Pay/ برای سطح 5» پول بدهند.
 • بازیکنان سطح 7-9 می‌توانند از 1$ تا «حداکثر مقدار دستور Pay/ برای سطح 7» پول بدهند.
 • بازیکنان سطح 10+ می‌توانند از 1$ تا «حداکثر مقدار دستور Pay/ برای سطح 10» پول بدهند.

برای دیدن قیمت مقادیر بالا به صفحه‌ی اقتصاد مراجعه کنید.

Buy/

با استفاده از این دستور می توانید از فروشگاه های 24/7 خرید کنید.

Drink/

نحو: [Drink [Beverage Name/

با استفاده از این دستور میتوانید از کلاب و بار نوشیدنی خریداری کنید.

(غیر فعال)Turfs/

از این دستور برای مشاهده تورف های مافیا استفاده میشود.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

Licenses/

با استفاده از این دستور میتوانید مجوز های خود را مشاهده کنید.

Skill/

نحو: [Skill [1-8/

با استفاده از این دستور میتوانید جزئیات مهارت های خود را مشاهده کنید.

Sleep/

با استفاده از این دستور میتوانید حالت AFK را فعال کنید.

Lotto/

با استفاده از این دستور شما میتوانید یک بلیط بخت آزمایی خریداری کنید.

SpawnChange/

با استفاده از این دستور میتوانید مکان ظاهر شدن خود پس از مرگ را تغییر دهید. مکان ها به صورت زیر میباشد:

 1. خانه (در صورت داشتن)
 2. مقر اقلیت (در صورت عضو بودن در اقلیتی)
 • اگر شما خانه نداشته باشید و عضو اقلیتی باشید در مقر اقلیت ظاهر میشوید.
 • اگر شما خانه نداشته باشید و عضو اقلیتی نیز نباشید در محل ظاهر شهروندان عادی (Civilian Spawn) ظاهر میشوید.

Eject/

نحو: [Eject [PlayerID/PlayerName/

برای استفاده از این دستور با Referral ID، کافیست بعد از Eject/ یک # بزارید و referral ID بازیکن را وارد کنید.

برای مثال: Eject #1/


با استفاده از این دستور شما میتوانید شخصی از سرنشینان ماشین خود را پیاده کنید.

Rob/

با استفاده از این دستور میتوانید از بانک دزدی کنید.

Service/

نحو: [Service [Taxi/Medic/Mechanic/

با استفاده از این دستور میتوانید یک راننده تاکسی، یا پزشک و یا یک مکانیک درخواست کنید.

Report/

نحو: [Report [Text/

این دستور یک گزارش را برای مدیران سرور ارسال می کند.

یک مدیر باید گزارش شما را باز کند و شما می توانید با آنها از طریق al/ صحبت کنید.

Info.png پس از گذشت 5 دقیقه در صورت عدم پاسخگویی به گزارش، شما میتوانید مجددا گزارش خود را ارسال کنید.

Helpme/ یا N/

نحو: [Helpme [Text/ یا [N [Text/

در صورتی که سئوالی داشتید میتوانید با استفاده از این دستور سئوال خود را مطرح کنید تا هلپر ها پاسخگویی کنند.

SpeedLimit/

نحو: [230-90] SpeedLimit/

با استفاده از این دستور می توانید حداکثر سرعت را برای وسیله نقلیه ای که سوارش هستید را محدود کنید.

Warn.png برای حذف این محدودیت باید از SpeedLimit 0/ استفاده کنید.

Acc]ept]/

نحو: [Acc]ept [Service] [PlayerID/PlayerName]/

برای استفاده از این دستور با Referral ID، کافیست بعد از Acc]ept [Service]]/ یک # بزارید و referral ID بازیکن را وارد کنید.

برای مثال: Acc]ept [Service] #1]/


با استفاده از این دستور میتوانید خدماتی که به شما ارائه شده را قبول کنید.

لیست خدمات به صورت زیر میباشد:

 1. مواد مخدر
 2. مواد اولیه ساخت اسلحه
 3. اسلحه
 4. مجوز آزادی
 5. آزاد شدن
 6. جریمه
 7. و غیره

Relog/

با استفاده از این دستور میتوانید مجددا وارد سرور شوید.

Warn.png این دستور بر روی لانچر اجرا نمی‌شود و برای استفاده از آن باید وارد منوی لانچر شوید.

Cancel/

نحو: [Cancel [Service] [PlayerID/PlayerName/

با استفاده از این دستور میتوانید خدماتی که ارائه دادید و یا به شما ارائه شده را رد کنید.

UseDrugs/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که با کمبود سلامتی مواجه شدید، مواد مخدر مصرف کنید و میزان سلامتی خود را افزایش دهید.

Fill/

با استفاده از این دستور میتوانید سوخت ماشین خود را در پمپ بنزین تکمیل کنید.

Lawyers/

با استفاده از این دستور میتوانید وکیل های حاضر در سرور را مشاهده کنید.

Instructors/

با استفاده از این دستور میتوانید معلم های حاضر در سرور را مشاهده کنید.

Throwguns/

با استفاده از این دستور میتوانید اسلحه های خود را بر روی زمین بیندازید.

Tognametag/

مخفی کردن تگ اسم بازیکنان.

Enter/

با استفاده از این دستور میتوانید وارد خانه، تجارت و ... شوید.

Exit/

با استفاده از این دستور میتوانید از خانه، تجارت و ... خارج شوید.

Engine/

با استفاده از این دستور میتوانید ماشین، هواپیما و ... را روشن کنید.

Charity/

با استفاده از این دستور میتوانید به بازیکنان تازه وارد (سطح 7-2) کمک کنید.

Time/

با استفاده از این دستور میتوانید ساعت را مشاهده کنید.

(غیر فعال) FPS/

با استفاده از این دستور FPS شما را در بالا سمت چپ صفحه به نمایش میگذارد.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

(غیر فعال) HP/

با استفاده از این دستور میتوانید میزان درصد سلامتی خود را مشاهده کنید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

UnRentVehicle/

با استفاده از این دستور میتوانید قرارداد اجاره وسیله نقلیه که اجاره کردید را لغو کنید.

Clothes/

با استفاده از این دستور در لباس فروشی میتوانید Skin خود را تغییر دهید.

BuyGun/

ّبا استفاده از این دستور در اسلحه فروشی میتوانید اسلحه خریداری کنید.

TimeStamp/

با استفاده از این دستور زمان چت ها در کنارشان ظاهر میشود.

RemoveCR/

با استفاده از این دستور میتوانید رادیو وسیله نقلیه را قطع کنید.

Helpers/

با استفاده از این دستور میتوانید لیست هلپر های آنلاین را مشاهده کنید.

Admins/

با استفاده از این دستور میتوانید لیست ادمین های آنلاین را مشاهده کنید.

Leaders/

با استفاده از این دستور میتوانید لیست لیدر های آنلاین را مشاهده کنید.

Contract/

با استفاده از این دستور میتوانید سفارش قتل شخصی را به هیتمن بدهید.

ShowLicenses/

با استفاده از این دستور میتوانید مجوز های خود را به شخصی نشان دهید.

MyReferral/

با استفاده از این دستور میتوانید شناسه معرفی خود را دریافت کنید.

Warn.png در بروزرسانی جدید این دستور شما را به صفحه‌ی معرفی شده‌ها هدایت می‌کند.

Rep/

با استفاده از این دستور میتوانید توسط Rep Point چیزی را خریداری کنید.

MyEmail/

ّبا استفاده از این دستور میتوانید ایمیل خود را مشاهده کنید.

Warn.png در بروزرسانی جدید این دستور حذف شده است به جای این دستور می‌توانید از دستور MySecurity/ استفاده کنید.

NSH/

با استفاده از این دستور میتوانید نام خود که بالای نقشه کوچک سمت چپ صفحه هست را پنهان کنید. (برای ظاهر شدن دوباره نام خود باید از همین دستور استفاده کنید.)

FindBiz/

با استفاده از این دستور میتوانید با وارد کردن شناسه تجارت، آن تجارت را پیدا کنید.

FindSBiz/

با استفاده از این دستور میتوانید با وارد کردن شناسه تجارت ویژه، آن تجارت ویژه را پیدا کنید.

FindHouse/

با استفاده از این دستور میتوانید با وارد کردن شناسه خانه، آن خانه را پیدا کنید.

(غیر فعال) WhoKill/

با فعال بودن این دستور زمانی که شخصی شما را بکشد میتوانید نامش را مشاهده کنید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

BizStatus/

ّبا استفاده از این دستور میتوانید اطلاعات تجارتی را دریافت کنید.

(غیر فعال) TDHide/

با استفاده از این دستور میتوانید تاریخی که در بالا سمت راست وجود دارد را پنهان کنید.

(غیر فعال) TDShow/

در صورت پنهان بودن تاریخ میتوانید با استفاده از این دستور آن را ظاهر کنید.

این دو دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

Fr]einds]/

با استفاده از این دستور میتوانید دوستان خود را مشاهده و یا شخصی را به لیست اضافه و یا حذف کنید.

ShowCarInfo/

با استفاده از این دستور میتوانید با وارد کردن شناسه وسیله نقلیه اطلاعات آن را دریافت کنید.

FillCar/

با استفاده از این دستور میتوانید توسط Gas Can حداکثر 4 لیتر به بنزین وسیله نقلیه اضافه کنید.

FillCan/

با استفاده از این دستور میتوانید در پمپ بنزین Gas Can خود را پر کنید.

BFly/

با استفاده از این دستور اگر Hidden Wings Buff داشته باشید میتوانید Fly را فعال کنید.

Warn.png در بروزرسانی جدید این دستور حذف شده است.

MyBuffs/

با استفاده از این دستور میتوانید لیست Buff های خود را مشاهده کنید.

BuffDetect/

با فعال کردن این دستور اگر شما به شخصی تیر بزنید میتوانید مشاهده کنید در آن لحظه دارد از چه Buff های استفاده می کند.

Buff/

با استفاده از این دستور میتوانید Buff دریافت کنید.

BS/

با حضور در کلیسا و استفاده از این دستور میتوانید BS Materials های خود را به Buff تبدیل کنید.

Race/

با استفاده از این دستور میتوانید با دوست خود مسابقه (Race) دهید.

(غیرفعال) AutoSleep/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که وارد سرور میشوید بدون استفاده از دستور Sleep/ به حالت AFK بروید.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

SellBombs/

با استفاده از این دستور میتوانید C4 بفروشید.

C4/

با استفاده از این دستور میتوانید بمب گذاری کنید. (باید بمب داشته باشید.)

SellMaterials/

با استفاده از این دستور میتوانید مواد اولیه ساخت اسلحه بفروشید. (نیازی به شغل دلال اسلحه نیست.)