سیستم:ارتباط صوتی /v

از آرساکیا گیم - ویکی
/V

از آنجا که بازی قابلیت ارتباط صوتی دارد، با دستور v/ می‌توانید تمامی ارتباطات صوتی داخل بازی را کنترل و مدیریت کنید.

V]oice]/

نحوه: <v]oice <ChannelName> <Mic/Spk/Player> [<Mute/Unmute>]/<PlayerID/PartOfName]/


زمانی که از v/ (خالی) استفاده می کنید یک دیالوگ باز میشود که در آن لیست تمامی کانال ها وجود دارد، زمانی که یکی از کانال ها را انتخاب می‌کنید لیست بازیکنان حاضر در آن کانال نمایان می شود و شما میتوانید با دو گزینه اول میکروفون یا صدای آن کانال را قطع و وصل کنید.

اگر در کانالی Microphone یا Speaker را Mute کنید هنگامی که در حال استفاده از قابلیت سیستم صوتی هستید صدای شما در آن کانال پخش نمی‌شود (Microphone) و اگر کسی در آن کانال در حال صحبت است صدای ایشان برای شما پخش نمی‌شود (Speaker) و اگر Unmute کنید صدای شما برای بازیکنان حاضر در کانال پخش می‌شود (Microphone) و صدای بازیکنان حاضر در کانال برای شما پخش می‌شود (Speaker).

Info.png زمانی که مقابل اسم کانال (Not active) وجود داشت به این معناست که این کانال در حال حاضر برای شما فعال نیست و نمی‌توانید در آن صحبت کنید یا صحبت دیگران را بشنوید.

شما میتوانید با اجرای دستور <v]oice <Esme Channel> <Mic/Spk]/ میکروفون یا اسپیکر خود را Mute/Unmute کنید (در صورتی که Mute باشد Unmute می شود و بلعکس).

  • در صورتی که بعد از پارامتر <Mic/Spk> گزینه <Mute/Unmute> را وارد نمایید آن کانال Mute/Unmute می‌شود، به طور مثال با دستور v f mic mute/ همیشه میکروفون این کانال Mute می‌شود.
Info.png به جای <Esme Channel> کد های کوتاه مخصوص هر کانال را استفاده کنید.

مثال قطع یا وصل کردن میکروفون اقلیت: V f Mic/

مثال قطع یا وصل کردن اسپیکر اقلیت: V f Spk/

  • همچنین میتوانید با دستور <v] <Esme Channel> player <PlayerID/PartOfName]/ وضعیت میکروفون یا اسپیکر بازیکنان دیگر را مشاهده نمایید.

برای مثال: V f player Ravin/

Info.png به جای "F" میتوانید کد های کوتاه دیگر را استفاده کنید.
Image.png


All Channels

این کانال برای تنظیم حالت تمامی کانال ها می باشد برای مثال در صورت تغییر حالت از Unmuted به Muted همه بخش ها تغییر می کند.

کد کوتاه این کانال: All

Proximity

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی اطراف شما می باشد (زمانی که صحبت می‌کنید هرکس که نزدیک شما باشد صدای شما به صورت سه بعدی برای او پخش می‌شود و بلعکس).

کد کوتاه این کانال: P

Phone

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی تلفن همراه می باشد (زمانی که شما در یک Phone Call هستید).

کد کوتاه این کانال: Ph

Crew Radio

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی Crew می باشد.

کد کوتاه این کانال: Cc

Faction Radio

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی اقلیت می باشد.

کد کوتاه این کانال: F

Clan Radio

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی Clan می باشد.

کد کوتاه این کانال: C

Walkie Talkie

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی با بی سیم Walkie Talkie می باشد.

کد کوتاه این کانال: Wt

Report

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی با ادمین هنگام Report/ می باشد.

کد کوتاه این کانال: Al

Helpme

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی با هلپر هنگام N/ می باشد.

کد کوتاه این کانال: Hl

Event Organizer

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی برگزارکننده مسابقه با کسانی که شرکت کردند می باشد.

کد کوتاه این کانال: E

Auditorium Organizer

این کانال برای تنظیم ارتباط صوتی ارائه دهندگان داخل Auditorium می‌باشد.

کد کوتاه این کانال: Ao