شغل:دزد ماشین

از آرساکیا گیم - ویکی
  • یک سارق ماشین وسایل نقلیه عمومی، شخصی، خودروی متعلق به اقلیت سرقت می کند و بعد آنها را به یک نقطه در شهر "Las Venturas" تحویل می دهد.
  • سارق ماشین یک شغل غیر قانونی می باشد.
  • محل استخدام این شغل در کنار تجارت FindSBiz 8) Tow Car/) است.
Info.png برای سرقت یک وسیله نقلیه، شما نیاز به گواهینامه رانندگی دارید.


مهارت ها

برای بالا بردن سطح مهارت خود بایستی طبق جدول زیر عمل کنید:

سطح مهارت
تعداد DropCar/ مورد نیاز
1 به 2
50
2 به 3
50
3 به 4
100
4 به 5
200

زمان سرقت

برای هر سطح محدودیت خاصی اعمال شده که شما با بالابردن سطح میتوانید محدودیت را کم کنید. این محدودیت "زمان انتظار" بین هر سرقت می باشد.

سطح مهارت
زمان انتظار
1
10 دقیقه
2
8 دقیقه
3
6 دقیقه
4
4 دقیقه
5
2 دقیقه

نکات مهم

  • زمان بین هر سرقت حتی پس از خروج از سرور ذخیره می شود.
  • اگر ماشین را به هر دلیلی ترک کنید، مأموریت خود را از دست می دهید.
  • شما نمی توانید دوچرخه ها را سرقت کنید.
  • زمانی که ماشین یک نفر را با شغل Car Jacker می‌دزدید و از دستور DropCar/ استفاده می‌کنید اگر صاحب آن ماشین از بازی خارج شود به صورت خودکار مأموریت دزدی ماشین شما تکمیل می‌شود و از صاحب ماشین بیمه کم خواهد شد.


Warn.png توجه: در صورت سرقت ماشین شخصی، بیمه آن منقضی میشود.


Warn.png شما نمی توانید از دستورات این شغل بر روی خودتان استفاده کنید.

سرقت ماشین

  • برای سرقت ماشین، شما باید سوار ماشین باشید و دستور DropCar/ را بزنید.
  • شما تنها ماشین های Personal را می توانید Car Jack کنید.
Info.png زمانی که ماشین یک نفر را با شغل Car Jacker می‌دزدید و از دستور DropCar/ استفاده می‌کنید اگر صاحب آن ماشین از بازی خارج شود به صورت خودکار مأموریت دزدی ماشین شما تکمیل می‌شود و از صاحب ماشین بیمه کم خواهد شد.