تجارت:رستوران

از آرساکیا گیم - ویکی
  • در آرساکیا 1 رستوران وجود دارد.
  • شما می توانید وارد رستوران شوید و غذا بخورید و سلامتی خود را افزایش دهید.
  • شما همچنین می توانید دوستان خود را به رستوران دعوت کنید و باهم اوقات خوشی را در کنار هم سپری کنید.
  • رستوران مکان خوبی برای برگذاری مسابقاتی مانند [Simon Says - Even/Odd] می باشد.
  • قیمت هر بار غذا خوردن، «قیمت دستور Eat/» (صفحه‌ی اقتصاد) می باشد.

مکان رستوران

شما می توانید به سادگی مکان آن را با استفاده از دستور "FindBiz "ID/ پیدا کنید.

Info.png به جای ID، شناسه آن تجارت را وارد کنید.
  • شناسه: 2| مکان: City Hall

دستورات

  • توسط دستور Eat/ می توانید غذا بخورید و سلامتی خود را %20 افزایش دهید!
  • شما می توانید چند بار این دستور را بزنید تا سلامتی شما به حداکثر ممکن برسد.