دستورات:چت

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دستورات توضیح داده شده در این صفحه منحصرا برای برقراری ارتباط با دیگر بازیکنان در چت استفاده می شود.

انواع مختلفی از چت ها وجود دارد و از طریق دستورات مختلف قابل دسترسی هستند:

Say/

  • این دستور معادل چت معمولی است که می توانید از آن برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنید.
  • برای این که نیازی به استفاده دستور نداشته باشید میتوانید از دکمه T استفاده کنید و پیام خود را تایپ کنید.
  • این پیام تنها برای بازیکنانی قابل مشاهده هست که در اطراف شما قرار دارند.

S]hout]/

با استفاده از این دستور بازیکنان پیام شما را در محدود‌ه‌ای بزرگتر نسبت به دستور Say/ می‌توانند مشاهده کنند که نشان دهنده فریاد است.

W]hisper]/

نحوه کارکرد: [W [PlayerID/PlayerName] [Text/

  • با استفاده از این دستور میتوانید به بازیکنانی که در نزدیکی شما هستند پیام خصوصی بدهید.
  • برای استفاده از این دستور سطح شما باید حداقل 3 باشد.

Low/

با استفاده از این دستور پیام شما را بازیکنانی که کنار شما ایستاده اند میتوانند مشاهده کنند.

B/

محدوده این دستور برابر با چت معمولی (Say/) است، اما پیام شما بین پرانتز قرار میگیرد.

مثال: B Salam/ معادل ((Pouria Says: ((Salam

F]action]/

  • این دستور یک پیام در چت اقلیت شما ارسال می کند.
  • به استثنای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران این دستور در دسترس تمامی اقلیت ها میباشد.

R]adio]/

اعضای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران با استفاده از این دستور میتوانند در چت اقلیت پیام ارسال کنند. (باید عضو یکی از این 4 اقلیت باشید.)

D]epartment]/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت دپارتمنت که برای اعضای دپارتمنت (پلیس، فدرال و گارد ملی) و امدادگران قابل مشاهده است پیام ارسال کنید. (باید عضو یکی از این 4 اقلیت باشید)

C]lan]/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت کلن پیام ارسال کنید.

C]ar[W]hisper]/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که سوار ماشینی هستید برای دیگر سرنشینان پیام ارسال کنید.

WT/

با استفاده از این دستور میتوانید در بیسیم (Walki Talkie) که میتوانید از فروشگاه های 24/7 خرید کنید به دیگران که در آن فرکانسی که تنظیم کردید حضور دارند پیام ارسال کنید.

Info.png با استفاده از SetFreq 0/ میتوانید فرکانس بیسیم را غیرفعال کنید.

AD/

با استفاده از این دستور میتوانید زمانی که کنار تجارت CNN هستید تبلیغ کنید.

AL/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت گزارش (Report/) پیام ارسال کنید.

HL/

با استفاده از این دستور میتوانید در چت درخواست کمک (Helpme/) پیام ارسال کنید.

E/

با استفاده از این دستور تنظیم کننده مسابقه (Event Organizer) میتواند در چت مسابقه که برای تمامی بازیکنان قابل مشاهده است پیام ارسال کند.

TogNews/

با استفاده از این دستور پیام های News/ و Live/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogFam/

با استفاده از این دستور پیام های F/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogR/

با استفاده از این دستور پیام های R/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogWhisper/

با استفاده از این دستور پیام های W/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogEvent/

با استفاده از این دستور پیام های E/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogOoc/

با استفاده از این دستور پیام های O/ را مشاهده نخواهید کرد.

TogClan/

با استفاده از این دستور پیام های C/ را مشاهده نخواهید کرد.