دستورات:بانک

از آرساکیا گیم - ویکی

بازی دارای 3 بانک در شهر های Los Santos , Las Venturas و San Fiero میباشد.

دو تا از دستورات زیر برای خودپرداز ها و دیگری برای بانک ها میباشد.

Bank/

با ورود به بانک و قرارگیری در مکان موردنظر و استفاده از این دستور در پشت باجه قرار میگیرید و میتوانید اقدامات زیر را انجام دهید.

* استعلام موجودی

* سپردن پول در حساب

* برداشتن پول از حساب

* انتقال پول

ATMWithdraw/

با استفاده از این دستور میتوانید از طریق خودپرداز از حساب بانکی خود پول برداشت کنید.

ATMBalance/

با استفاده از این دستور میتوانید از طریق خودپرداز استعلام موجودی حساب بانکی خود را بگیرید.