تجارت:Arena

از آرساکیا گیم - ویکی

دو تجارت برای رقابت گروهی بازیکنان در سرور تعبیه شده است که شما میتوانید با وارد شدن به آنها (با استفاده از دستور Enter/) با دوستان خود مسابقه داده و رقابت کنید.

مکان Arenas

برای پیدا کردن مکان PaintBall، کافیست از دستور "FindBiz "ID/ استفاده کنید.

Info.png به جای عبارت ID، از شناسه PaintBall استفاده کنید!
  • شناسه: 10 | شهر: Los Santos | مکان: Market

برای پیدا کردن مکان زمین فوتبال ، کافیست از دستور "FindBiz "ID/ استفاده کنید.

Info.png به جای عبارت ID، از شناسه زمین فوتبال استفاده کنید!
  • شناسه: 46 | شهر: Los Santos | مکان: East Beach