تجارت:Tuning

از آرساکیا گیم - ویکی

ماشین های خود را اسپرت کنید! چرخ های زیبا برای آن بگذارید، رنگ آن را عوض کنید و آن را مجهز کنید.

 • عوض کردن رنگ ماشین، نئون (Neon) گذاشتن برای آن، تغییر چرخ، هیدرولیک و ... از قابلیت های Tuning ها می باشد.
 • در آرساکیا نزدیک به 5 Tuning وجود دارد که هرکدام دارای وسایل متفاوت می باشد.
 • شما نمی توانید موتور یا ماشین های اقلیت را وارد Tuning ها بکنید.

اسپورت کردن ماشین

 • برای ورود به Tuning، با ماشین نزدیک آن شوید و توسط دستور Enter/، وارد آن شوید.
 • در سمت چپ شما می توانید از آپشن های Tuning استفاده کنید و به راحتی و به دلخواه ماشین خودتان را اسپورت کنید.
 • رنگ (Color) برای انتخاب رنگ ماشین شماست. توجه داشته باشید چنانچه ماشین شما یک رنگ میباشد روی Color 2 کلیک نکنید!
 • در بخش Colors، رنگ های سمت چپ با پول بازی و رنگ های سمت راست با Gold 800 خریده می شود.
 • نئون (Neon) نور های تزیینی زیر ماشین با رنگ های Red Blue Green Yellow Pink White میباشد که هزینه آن Gold 300 می باشد.
 • پلاک (Plate) برای تغییر پلاک ماشین شماست. با تغییر این گزینه روی پلاک ماشین شما همان چیزی که نوشته اید نمایش داده خواهد شد.
Info.png شما می‌توانید از طریق دستور Shop/ و پرداخت 800 گلد رنگ پلاک خود را به رنگ دلخواهتان تغییر دهید.
 • نیترو (Nitro) شتاب ماشین شما را زیاد خواهد کرد.

پس از اسپورت کردن ماشین خود، گزینه Buy Component/Save را بزنید و با دکمه ESC از محیط Tuning خارج شوید.


Info.png توجه داشته باشید برای ذخیره شدن اسپرت حتماْ اسپرت بایستی توسط صاحب ماشین انجام شود.
Info.png با انتخاب گزینه Uninstall a component می توانید هر قسمت اسپرت اضافه شده را به طور کامل حذف کنید.

مکان های Tuning

شما میتوانید با دستور "FindSBiz "ID/ به راحتی Tuning ها را پیدا کنید.

Info.png به جای ID، از شناسه Tuning استفاده کنید.
 • شناسه: 16 | شهر: Los Santos | مکان: Temple (دارای: رنگ، PaintJob، پلاک، Nitro, Exhaust, Stereo, Neon)
 • شناسه: 17 | شهر: Los Santos | مکان: Willowfield (دارای: رنگ، PaintJob، پلاک، Hood, Roof, Sideskirt)
 • شناسه: 18 | شهر: Las Venturas | مکان: Come-a-lot (دارای: رنگ، PaintJob، پلاک، Hydraulics, Vent, Bumper)
 • شناسه: 19 | شهر: San Fierro | مکان: Ocean Flats (دارای: رنگ، PaintJob، پلاک، Wheels)
 • شناسه: 20 | شهر: San Fierro | مکان: Doherty (دارای: رنگ، PaintJob، پلاک، Spoiler, Lamps)
Info.png شما فقط می توانید روی ماشین هایی که شخصی هستند پلاک گذاری کنید.