شغل:کارگر نفت

از آرساکیا گیم - ویکی
 • وظیفه کارگر نفت این است که باید مواد لازم برای ساخت سوخت (نفت خام، چوب و سنگ) جمع آوری کند و سوخت تولید کند و سوخت تولید شده را به مقصد ببرد.

Oilworker.jpg

 • کارگر نفت یک شغل قانونی می باشد.
 • محل استخدام این شغل نزدیک به Area 69 شهر Las Venturas است.
 • برای تکمیل یک محموله نفتی، شما باید با استفاده از ماشین مخصوص کارگر نفت:
 1. نفت خام را از زیر آب خارج کنید.
 2. یک تخته چوب از درخت های LS جدا کنید.
 3. از معدن LV یک تخته سنگ جدا کنید.
 4. این 3 مواد اولیه را برای تولید سوخت به جایگاه میبرید.
 5. به اتاق فرمان میروید و تاییدیه تولید سوخت را میزنید.
 6. به جایگاه بشکه ها میروید، ۴ بشکه برمیدارید و به جایگاه استخراج نفت میروید.
 7. نفت تولید شده را به شهر LS میبرید و پول خود را تحویل میگیرید.
Info.png اگر در حین انجام هر کدام از مراحل شما از بازی خارج شدید یا ماشین را از دست دادید با بازگشت در یک ماشین دیگر از همان مرحله ادامه خواهید داد.

مهارت ها

 • شغل کارگر نفت مهارت ندارد.

درآمد

برای دیدن درآمد به صفحه‌ی اقتصاد مراجعه کنید.