سیستم:Paintball

از آرساکیا گیم - ویکی

برای به چالش کشیدن دوستان خود برای یک مسابقه جنجالی و به نمایش گذاشتن قدرت شوتینگ و مهارت دست به اسلحه بودن خود میتوانید به PaintBall رجوع کنید.

مراحل شروع بازی

برای این که با دوستان خود مبارزه کنید باید مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا باید به PaintBall بروید. (FindSBiz 10/)

۲. برای این که بتوانید بازی کنید باید حداقل 4 نفر باشید.

Info.png در صورتی که کمتر از 4 نفر باشید، باید تقریبا 5 دقیقه منتظر شوید تا بازی شروع شود.

۳. همه باهم از دستور Enter/ برای وارد شدن به PaintBall‌استفاده کنید.

Info.png برای وارد شدن به PaintBall باید سطح 5 و مجوز اسلحه داشته باشید.

۴. در ابتدا باید نوع اسلحه ای که میخواهید را انتخاب کنید. از اسلحه ای که بیشترین رأی را بیاورد برای مبارزه استفاده خواهد شد.

۵. بعد از انتخاب اسلحه باید منطقه بازی را انتخاب کنید، منطقه ای که بیشترین رأی را بیاورد برای مبارزه انتخاب خواهد شد.

۶. مسابقه به مدت 6 دقیقه میباشد و فردی که بیشترین آمار کشتن را بیاورد برنده خواهد شد.

۷. برای خروج از PaintBall از دستور QuitPaintBall/ استفاده کنید.

لیست اسلحه ها

Pbgun.jpg


Info.png در Gun Game، شما باید با سلاح مختلف حریف را بکشید.

کشتن با یک سلاح شما را به سلاح بعدی ارتقا می دهد.

لیست منطقه ها

PBMAPS.jpg

معرفی مناطق

  • El Castilo del Diablo

Gallery59.jpg

  • Area 69

Gallery48.jpg

  • Ship 1

AG-SA-0898.jpg

  • Ship 2

AG-SA-0899.jpg

  • Aldea Malvada

Gallery49.jpg

  • RC Battlefield

Gallery60.jpg

  • Whitewood Estates

AG-SA-0904.jpg

  • Jizzy's

Gallery54.jpg