سیستم:PayDay

از آرساکیا گیم - ویکی
 • Payday در ساعت XX:00 به شما پرداخت میشود. (XX عددی از 00 تا 24 میباشد.)
 • در هربار Payday، شما لیست زیر را دریافت میکنید:
 1. شما یک عدد Respect دریافت میکنید.
 2. شما یک عدد Rob Point دریافت میکنید.
 3. در صورت داشتن FPunish یک عدد FPunish از شما کم خواهد شد.
 4. در صورت سطح 3+ بودن در دپارتمنت شما یک عدد Lawyer Point دریافت میکنید.
 5. یک ساعت به زمان بازی کردن شما اضافه میشود.
Info.png در صورت داشتن اکانت ویژه (Premium) هر 5 ساعت مقدار دریافتی شما از لیست بالا به جز مورد آخر دو برابر میشود.
 • زمانی که شما Sleep/ باشید Payday را دریافت خواهید کرد.
 • در صورتی که کمتر از 40 دقیقه در ساعت فعال باشید (در حالت Sleep نباشید)، Payday حالت Sleep دریافت خواهید کرد.
Info.png از طریق دستور Stats/ و از بخش «Hourly Active Time» می‌توانید مشاهده کنید که در ساعت چقدر فعال بوده‌اید (Sleep نبودید)
 • سود بانکی در حالت عادی %0.01 میباشد و در صورت داشتن حساب ویژه سود بانکی %0.03 خواهد بود.
 • از ساعت 19 تا 21 مقدار Respect و Paycheck دو برابر میشود.
Warn.png برای دریافت Payday باید 32 دقیقه از یک ساعت را در بازی باشید یا قبل از 40:XX وارد بازی شوید.

اطلاعات داخل Payday

 • Paycheck - حقوق و دستمزد برای کارهایی که در همان ساعت انجام داده اید.
 • مالیات (Tax) - توسط شهردار تنظیم می شود که مبلغ آن عددی بین 0$ تا 10$ است.
 • اجاره (Rent) - در صورتی که یک خانه اجاره کرده اید، این مقدار پول برای اجاره خانه کسر می شود. (اجاره خانه عددی بین 0$ تا 100$ میباشد.)
 • موجودی (Balance) - مقدار پولی که قبلا در حساب بانکی شما موجود بوده.
 • نرخ سود (Interest Rate) - نرخ استفاده برای محاسبه موجودی جدید شما، بر اساس موجودی قبلی شما.
 • مقدار سود (Interest Gained) - مقدار سودی که به موجود قبلی شما اضافه شده را نشان میدهد.
 • موجودی جدید (New Balance) - مقدار موجودی جدید بر اساس افزایش سود و جایزه (Lottery) و کسر مالیات و اجاره خانه از موجود قبلی.