سیستم:Race

از آرساکیا گیم - ویکی

با دوستان خود چالش مسابقه بگذارید و لذت ببرید!
شما می توانید توسط قابلیت مسابقه (Race) چالش هیجان انگیزی را با دوستان خود تجربه کنید.

آمادگی برای مسابقه

قبل از شروع مسابقه، شما باید وسیله نقلیه خودتان را انتخاب کنید. برای این کار کافیست سوار یک وسیله نقلیه شوید.

  • پس از آمادگی، توسط دستور Race [Player nickname/Player ID] [Price]/ مسابقه را با دوست خود آغاز کنید.

متد ID به معنی نام بازیکن یا آیدی او می باشد.
متد Price به معنی مبلغ مسابقه می باشد. مثلا اگر شما مبلغ 2,000$ را وارد کنید، بعد از تایید شدن مسابقه مبلغ 2,000$ از جیب هر 2 بازیکن کم می شود و بعد از معلوم شدن برنده مسابقه، تمام مبلغ به او داده می شود.

  • سپس حریف شما باید توسط دستور Acc]ept Race ID]/ مسابقه شما را قبول کند.
  • بعد از قبول کردن مسابقه توسط حریف، به Map بروید و توسط دکمه "راست کلیک" مقصد مسابقه را تعیین کنید.
  • مسیر مسابقه باید با دستور Acc]ept RaceDest]/ توسط حریف تایید شود.
  • سپس هر 2 بازیکن باید توسط دستور RaceVeh/ وسیله نقلیه خود را تایید کنند.
  • توسط دستور RacePosAccept/ موقعیت خودتان را تایید کنید.
  • بعد از تایید موقعیت توسط حریف، سپس توسط دستور RacePosAccept/ موقعیت حریفتان را تایید کنید. همچنین می توانید توسط دستور RacePosDec/ موقعیت آن را قبول نکنید!
  • بعد از اتمام کار، توسط دستور StartRace/ مسابقه را آغاز کنید.

شروع مسابقه

پس از اتمام شمارش، وسیله نقلیه خود را روشن کنید و به سوی مقصد حرکت کنید.

Warn.png درصورتی که به هر دلیلی از ماشین به بیرون پرت شوید، از مسابقه اخراج می شوید و حریف شما برنده می شود!