شغل:دلال مواد

از آرساکیا گیم - ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • به طور کلی کار دلال مواد خرید و فروش مواد است.
 • شما می توانید از داخل خانه مواد (FindBiz 28/) این شغل را انتخاب کنید.
 • دلال مواد یک شغل غیر قانونی میباشد.
 • شما باید حتما کنار خریدار باشید تا بتوانید به او مواد بفروشید.
 • قیمت هر گرم مواد 50$ میباشد.

مهارت ها

برای بالا بردن سطح مهارت خود بایستی طبق جدول زیر عمل کنید:

سطح مهارت
تعداد SellDrugs/ مورد نیاز
1 به 2
100
2 به 3
150
3 به 4
175
4 به 5
200

ظرفیت مهارت ها

با بالابردن سطح مهارت میتوانید تعداد بیشتری مجوز با خود داشته باشید:

سطح مهارت
وزن مواد قابل حمل
1
25 گرم
2
50 گرم
3
100 گرم
4
100 گرم
5
500 گرم

نکات مهم

 • چنانچه اعضای اقلیت F.B.I شما را بگردند، موادتان را مصادره کرده و شما را به زندان میفرستند.
Info.png درصورتی که شما عضو دسته اقلیت های متوسط باشید، می توانید همیشه همراه خود Drugs داشته باشید.

خرید مواد

 • برای خرید مواد باید داخل خانه مواد (FindBiz 28/) باشید.
 • با استفاده از دستور BuyDrugs/ میتوانید مواد بخرید.
Info.png هر 6 دقیقه میتوانید از دستور BuyDrugs/ استفاده کنید.
 • مقدار موادی که میخواهید را روبروی دستور BuyDrugs/ بنویسید.

مثال: BuyDrugs 500/

فروش مواد

 • شما میتوانید در قسمت دستور Selldrugs/ هم از طریق "اسم بازیکن" و هم "شناسه" وی به او مواد بفروشید.
 • مبلغ مواد (مبلغی بین 0$ تا 1,000$) می باشد.
 • در روبروی دستور Selldrugs/ ابتدا "نام" و یا "شناسه" وی، سپس مقدار مواد و در آخر مبلغ را وارد کنید.

مثال: 1000 SellDrugs Pouria 500/ یا 1000 SellDrugs "ID" 500/