سیستم:جنگ ها

از آرساکیا گیم - ویکی

جنگ ها درگیری های مسلحانه بین از جمله فعالیت های مهم اعضای مافیا جنگ و جدال برای افزایش قلمرو و برتری است.

 • در طول جنگ، اعضای مافیا، وظیفه کشتن حداکثر دشمنان و کسب امتیاز را دارند تا بتوانند منطقه را تصرف کنند.

نکات

 • یک جنگ 30 دقیقه طول می کشد.
 • مافیا ها باید از سلاح هایی مانند: Deagle ،M4 ،AK47 ،Rifle ،TEC-9 و Shotgun برای کشتن دشمنان استفاده کنند.
 • کسی که امتیاز بیشتری دارد در جنگ پیروز خواهد شد.
 • اگر هر دو مافیا دارای امتیازی مشابه باشند، منطقه ای تصاحب نمیشود.
 • جنگ های اجباری از روز های شنبه تا دوشنبه برگزار میشود.
 • در هنگام جنگ، اعضای مافیا میتوانند محل هم گروهی های خود و همینطور دشمنان را در نقشه مشاهده کنند.
 • هر عضو مافیا باید به فرمان لیدر خود عمل کند.

مواد مخدر

 • اگر عضو یک مافیا خون از دست بدهد، می تواند با استفاده از مواد خون از دست رفته را جایگزین کند.
 • برای مصرف کردن مواد باید ابتدا از دستور Smoke/ و سپس از دستور UseDrugs/ استفاده کنید.
 • با هر بار استفاده از دستور UseDrugs/ یک گرم مواد کم می شود.
 • چنانچه در زمان مصرف مواد به شما تیری شلیک شود، مصرف مواد متوقف میشود.
 • در صورت داشتن Muscles با استفاده از این دستور Extra HP شما تکمیل میشود.

دستورات

(غیر فعال)Turfs/

از این دستور برای مشاهده تورف های مافیا استفاده میشود.

این دستور به بخش تنظیمات حساب کاربری انتقال یافته.

Attack/

با استفاده از این دستور در صورت حضور در منطقه دشمن میتوانید جنگ با آن ها را شروع کنید. (فقط اعضای سطح 5+ میتوانند از این دستور استفاده کنند.)

WarTime/

با استفاده از این دستور میتوانید مشخصات جنگ را مشاهده کنید. لیست مشخصات جنگ به صورت زیر میباشد:

 1. امتیازات تیم
 2. تعداد دفعات کشته شدن اعضای تیم
 3. تعداد کشتن اعضای حریف
 4. زمان باقی مانده