سیستم:ماهیگیری

از آرساکیا گیم - ویکی

ماهیگیری بی شک یکی از سرگرمی های خوب و البته با درامد بالا میباشد. اگر شما نیاز به پول دارید حتما ماهیگیری را تجربه کنید!

شیوه ماهی گرفتن

اولین قدم لازمه برای ماهیگیری نیاز به داشتن مجوز ماهیگیری است(با استفاده درستور Instructors/ با یک معلم در تماس باشید) به ساحل دریا برید و ماهیگیری را شروع کنید! همچنین شما میتوانید با رفتن به تجارت کرایه قایق(FindSbiz 2/)یک قایق کرایه کرده و در دریا از ماهیگیری خود لذت ببرید. زمانی که یک جای مناسب پیدا کردید با استفاده از دستور Fish/ ماهیگیری را شروع کنید، زمانی که با پیغام Press LMB to catch the fish مواجه شدید کلیک کنید تا ماهی به دام بیفتد، اگر تا 5 ثانیه کاری نکنید ماهی فرار میکند. بعد از اتمام به یک مکان Eat/ مثل دکه هاتداگ یا رستوران بروید و از دستور Sellfish/ استفاده کنید تا ماهی های خود را بفروشید.

 • شما میتوانید با در Stats خود مقدار ماهی های خود را ببینید.
 • هر چه آبی که دارید از آن ماهی میگیرید عمیق تر باشد (برای اندازه گیری عمق آب می توانید به زیر آب شنا کنید و ببینید که کف آب چقدر پایین می باشد) ماهی های سنگین تری به شما می دهد.
 • ماهی هایی که از آب می گیرید ماهی های معروف تجاری در دنیای واقعی با وزن واقعی آنها می باشند.
 • هر چه عمق آب کمتر باشد احتمال فرار کردن ماهی زمانی که به قلاب میافتد بیشتر است.


Info.png شما فقط 300 کیلوگرم ماهی می‌توانید داشته باشید و بعد از آن اقدام به فروش آنها کنید تا بتوانید دوباره ماهیگیری کنید.

انواع ماهی

ماهی هایی که در عمق کمتر از 10 به دست می آید

 • Crucian carp حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Atlantic herring حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Chub mackerel حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Whiteleg shrimp حداقل وزن: 1 حداکثر: 2

ماهی هایی که در عمق بیشتر از 10 تا 45 به دست می آید

 • Common carp حداقل وزن: 2 حداکثر: 14
 • Pink salmon حداقل وزن: 3 حداکثر: 6
 • Caspian kutum حداقل وزن: 3 حداکثر: 5
 • Catla حداقل وزن: 3 حداکثر: 4
 • Nile tilapia حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • Common sole حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • Sardine حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • Crucian carp حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Atlantic herring حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Chub mackerel حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Whiteleg shrimp حداقل وزن: 1 حداکثر: 2

ماهی هایی که در عمق بیشتر از 45 تا 75 به دست می آید

 • Brown trout حداقل وزن: 18 حداکثر: 22
 • Skipjack حداقل وزن: 17 حداکثر: 19
 • "Rainbow trout حداقل وزن: 9 حداکثر: 14
 • 'Milkfish حداقل وزن: 7 حداکثر: 19
 • Common carp حداقل وزن: 2 حداکثر: 14
 • Pink salmon حداقل وزن: 3 حداکثر: 6
 • "Caspian kutum حداقل وزن: 3 حداکثر: 5
 • Catla حداقل وزن: 3 حداکثر: 4
 • Nile tilapia حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • Common sole حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • Sardine حداقل وزن: 2 حداکثر: 4
 • "Crucian carp حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • "Atlantic herring حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Chub mackerel حداقل وزن: 2 حداکثر: 3
 • Whiteleg shrimp حداقل وزن: 1 حداکثر: 2


Info.png در عمق بیشتر از 75 شما ممکن است هر نوع ماهی را به دست بیاورید.


Info.png بین حداقل و حداکثر وزن هر ماهی به صورت تصادفی مقدار ماهی به دست می آورید.