دستورات:حساب ویژه

از آرساکیا گیم - ویکی

با استفاده از طلا (Gold) میتوانید حساب ویژه خریداری کنید. حساب ویژه با مدت زمان های مختلف ارائه میشود. حساب ویژه امکانات مختلفی دارد که در این بخش به آن ها اشاره خواهیم کرد.

مدل های حساب ویژه

 • حساب ویژه برای مدت 1 هفته: 260 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 1 ماه: 770 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 3 ماه: 1,920 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 6 ماه: 3,420 عدد طلا (Gold)
 • حساب ویژه برای مدت 1 سال: 5,970 عدد طلا (Gold)

امکانات

 • اگر شما حساب ویژه داشته باشید از موارد زیر میتوانید 40 عدد داشته باشید.
 1. Rob Point
 2. Escape Point
 3. Lawyer Point (در صورت سطح 3+ بودن در دپارتمنت)از 10عدد به 20 عدد تغییر پیدا می کند.
 • هر 5 ساعت مقدار دریافتی از موارد زیر 2 برابر میشود:
 1. Respect
 2. Escape Point
 3. Rob Point
 4. Lawyer Point (در صورت سطح 3+ بودن در دپارتمنت)
 5. کسر شدن FPunish (در صورت داشتن)
 • سود بانکی 3 برابر سود بانکی حساب عادی
 • در هر Payday شما 2 برابر Paycheck دریافت می کنید.
 • پول دریافتی از شغل ها برای شما 2 برابر میشود.
 • اگر Respect Point شما بیشتر از حد نصاب باشد در صورت BuyLevel/ مقدار Respect Point اضافی باقی میماند.
 • میتوانید وسایل نقلیه که برای حساب های عادی قابل خریداری و فروش نیست را بخرید و یا بفروشید.
 • میتوانید یک سری از چت ها را غیرفعال کنید.
 • میتوانید از دستور CarRadio/ و بخش موسیقی تلفن همراه استفاده کنید.
 • در صورت استفاده از دستور Fill/ مقدار بنزین شما به 150% افزایش میابد.
 • میتوانید بیشتر از 15 تا دوست در لیست (Friends/) داشته باشید.
 • میتوانید با دستور Kart/ یک Match ایجاد کنید.
 • میتوانید از دستورات Rsup, /RKiss/ و Block/ استفاده کنید.

دستورات

RKiss/

با استفاده از این دستور میتوانید به کسی درخواست بوسیدن بدهید.

Rsup/

با استفاده از این دستور میتوانید به کسی درخواست دست دادن بدهید.

CarRadio/

با استفاده از این دستور میتوانید در وسیله نقلیه خود موسیقی پخش کنید. شما همچنین میتوانید با استفاده از دستور RemoveCr/ موسیقی را قطع کنید.

به دو صورت میتوانید موسیقی پخش کنید:

 1. استفاده از لینک های پیش فرض ([CarRadio [1-14/)
 2. استفاده از لینک موسیقی اپلود شده خود (CarRadio enterurl link/)
Warn.png توجه داشته باشید که لینک خود را جایگزین کلمه Link کنید.

Music/

با استفاده از این دستور میتوانید فقط برای خود توسط تلفن همراه موسیقی پخش کنید. (توضیحات بیشتر را میتوانید در بخش تلفن همراه مشاهده کنید.)

Block/

با استفاده از این دستور میتوانید شخصی را مسدود کنید و دیگر پیام های شما را مشاهده نکند.

Kart/

با استفاده از این دستور میتوانید یک Match ایجاد کنید.