سیستم:Bid (مزایده)

از آرساکیا گیم - ویکی

به مجموعه‌ی خانه‌ها و تجارت‌ها ملک گفته می‌شود. تمامی املاک اگر قیمت استانداردی بالای «حداقل قیمت ملک برای حالت مزایده» (در صفحه‌ی اقتصاد) داشته باشند، تنها از طریق مزایده قابل خریداری هستند.

نحوه‌ی مزایده

برای شروع یا ادامه‌ی مزایده برای ملکی که آماده‌ی مزایده است می‌توانید از دستور «Bid/» استفاده کنید و از طریق انتخاب گزینه‌ی «Set Bid» و نحوه‌ی پرداخت (Gold یا پول) مزایده را شروع کنید.

Info.png از زمانی که ملک وارد حالت مزایده می‌شود، سرور به صورت خودکار هر دو ساعت یک بار این موضوع را از طریق AD اطلاع رسانی می‌کند.

با انجام اینکار مبلغی که برای شروع مزایده پیشنهاد دادید از موجودی شما کم خواهد شد و نام شما در کنار اطلاعات آن ملک قرار می‌گیرد و می‌توانید در آن خانه از دستور Sleep/ استفاده کنید.

Warn.png پس از شروع یک مزایده به هیچ وجه نمی‌توانید انصراف دهید و مبلغ خود را پس بگیرید.
Warn.png برای انجام اینکار اگر هدف خانه است نباید صاحب یا مستاجر خانه‌ای باشید همچنین اگر هدف تجارت باشد نباید صاحب تجارتی باشید.

شما همچنین می‌توانید با استفاده از دستور «Bid/» و انتخاب گزینه‌ی Raise Bid قیمتی که برای مزایده قرار داده‌اید را افزایش دهید.

در صورتی که بخواهید مزایده‌ی ملکی که در مزایده است را بشکنید باید قیمتی که پیشنهاد می‌کنید حداقل 10 درصد بیشتر از پیشنهاد بازیکن قبلی باشد.

(مثال: اگر قیمتی که بازیکن قبلی پیشنهاد داده است، 20,000,000$ باشد، حداقل قیمتی که باید برای شکستن پیشنهاد وی ارائه دهید، 22,000,000$ خواهد بود.)

برای دیدن وضعیت مزایده‌ی یک ملک، می‌توانید از دستور «Bid/» استفاده کنید و با انتخاب گزینه‌ی «Bid Stats» اطلاعاتی نظیر زمان شروع مزایده، قیمت و مواردی اینچنینی قابل رویت خواهند بود.

منطق مزایده

همه‌ی املاک دارای قیمت استاندارد هستند که از طرف سرور از قبل تعیین شده است. قیمت پایه‌ برای شروع یک مزایده، بر اساس قیمت استاندارد محاسبه می‌شود. به این صورت که قیمت پایه برای مزایده‌ی یک ملک، 3 برابر قیمت استاندارد آن ملک خواهد بود که از طریق پول یا Gold بازی قابل پرداخت است.

(مثال: اگر قیمت استاندارد ملکی 4,000,000$ باشد قیمت پایه برای مزایده‌ی آن ملک 12,000,000$ و یا معادل آن به Gold خواهد بود.)

به ازای هر یک هفته که ملکی بدون مزایده باشد، قیمت پایه‌ی مزایده‌ به میزان «10 درصد قیمت استاندارد» ، کاهش پیدا خواهد کرد تا زمانی که قیمت پایه‌ی مزایده و قیمت استاندارد برابر شوند.

(مثال: ملکی با قیمت استاندارد 4,000,000$ و قیمت پایه‌ی مزایده 12,000,000$ آماده‌ی مزایده است. قیمت پایه‌ی مزایده در صورتی که مزایده‌ای صورت نگیرد، هر هفته 400,000$ کاهش می‌یابد تا زمانی که قیمت پایه‌ی مزایده به 4,000,000$ برسد)

Warn.png قیمت پایه‌ی مزایده هیچ‌گاه از قیمت استاندارد کمتر نمی‌شود.

زمان و مهلت مزایده

پس از هر بار که یک بازیکن مبلغی برای مزایده تعیین می‌کند، سایرین 24 ساعت زمان خواهند داشت تا مزایده را بشکنند. (Set bid)

چنانچه کسی مزایده را نشکند، مزایده بعد از 24 ساعت به اتمام می‌رسد.

همچنین مهلت کلی مزایده برای یک ملک از زمانی که یک بازیکن مزایده را شروع (Set Bid) می‌کند 7 روز خواهد بود.

Warn.png به این ترتیب حتی اگر بعد از روز ششم بازیکنی قیمت مزایده را افزایش دهد، سایرین به جای 24 ساعت، تا انتهای روز هفتم مهلت دارند تا مزایده را ادامه دهند.