دستورات:وسایل نقلیه

از آرساکیا گیم - ویکی
(تغییرمسیر از وسایل نقلیه:دستورات)

هر کس می خواهد یک وسیله نقلیه شخصی، سریع و کاملا کاربردی داشته باشد، اما شما همچنین باید بدانید که چگونه می توانید وسایل نقلیه خود را کنترل کنید. در لیست زیر میتوانید تمامی دستورات مربوط به وسایل نقلیه را مشاهده کنید.

دستورات

Park/

با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه خود را در جایی پارک کنید تا همیشه از آنجا ظاهر بشود.

Speedlimit/

نحو: [230-90] SpeedLimit/

با استفاده از این دستور می توانید حداکثر سرعت را برای وسیله نقلیه ای که سوارش هستید را محدود کنید.

Warn.png برای حذف این محدودیت باید از SpeedLimit 0/ استفاده کنید.

Lock/

با استفاده از این دستور میتوانید وسیله نقلیه خود را قفل یا باز کنید. (دکمه N نیز معادل این دستور میباشد)

SellCarTo/

نحو: [SellCarTo [PlayerID/PlayerName] [Price/

با استفاده از این دستور میتوانید ماشین خود را به شخصی بفروشید.

CarPlate/

با استفاده از این دستور می توانید پلاک وسیله نقلیه خود را تغییر دهید.

Warn.png در بروزرسانی جدید این دستور فقط برای یک سری از وسایل نقلیه قابل استفاده میباشد و می توانید با مراجعه به Tuning پلاک را تغییر دهید.

SellVehicle/

با استفاده از این دستور می توانید وسیله نقلیه خود را به نمایندگی ماشین بفروشید و درصدی از مبلغ خریداری شده آن را دریافت کنید.

TradeCar/

با استفاده از این دستور می توانید وسیله نقلیه خود را با وسیله نقلیه شخصی دیگر معاوضه کنید.

SwapColors/

با استفاده از این دستور می توانید رنگ 1 و رنگ 2 وسیله نقلیه خود را جا به جا کنید.

BuyVehicle/

با استفاده از این دستور می توانید از نمایندگی وسیله نقلیه خریداری کنید.

CarColor/

با استفاده از این دستور می توانید رنگ وسیله نقلیه خود را تغییر دهید.

Info.png همچنین می‌توانید برای دیدن کد رنگ‌ها از دستور CarColors/ استفاده کنید.
Warn.png در بروزرسانی جدید این دستور فقط برای یک سری از وسایل نقلیه قابل استفاده میباشد و می توانید با مراجعه به Tuning رنگ ها را تغییر دهید.

TogNeon/

با استفاده از این دستور می توانید نئون وسیله نقلیه خود را روشن یا خاموش کنید.

Garage/

Information

 • با استفاده از این بخش می‌توانید مشخصات وسیله نقلیه خود را مشاهده کنید.
 • لیست مشخصات به صورت زیر میباشد:
 1. مدل ماشین (Model)
 2. قیمت استاندارد (Standard Price)
 3. قفل بودن (بله یا خیر) (Lock)
 4. تعداد بیمه (Insurance Amount)
 5. پلاک (Plate)
 6. رنگ شماره 1 وسیله نقلیه (Color ID 1)
 7. رنگ شماره 2 وسیله نقلیه (Color ID 2)
 8. مسافت طی شده (Odometer)
 9. مقدار بنزین در باک (Fuel)
 10. مصرف سوخت بنزین در هر 100 کیلومتر مسافتی که با آن حرکت کنید + مقدار مصرف سوخت اضافه به دلیل مسافت طی شده (Fuel Consumption)

Locate

با استفاده از این بخش می توانید وسیله نقلیه خود را پیدا کنید.

Tow

با استفاده از این بخش ماشین در جایی که پارک (Park/) شده ظاهر خواهد شد.

Info.png البته زمانی ظاهر می شود که کسی در حال استفاده از آن نباشد.

Key

با استفاده از این بخش می توانید کلید وسیله نقلیه خود را به شخصی بدهید.

Spawn on login status

با استفاده از این بخش هنگام حاضر شدن در بازی وسیله نقلیه به طور خودکار اسپاون میشود.

Infinite status

با استفاده از این بخش هنگام حاضر شدن در بازی وسیله نقلیه بدون اینکه Despawn شود در جای پارک خود میماند.

Buy insurance

با استفاده از این بخش می توانید برای وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنید.

Spawn

با استفاده از این بخش وسیله نقلیه خود را میتوانید Spawn کنید.

Despawn

با استفاده از این بخش وسیله نقلیه خود را میتوانید Despawn کنید.