سیستم:مناطق امن

از آرساکیا گیم - ویکی
 • بازیکنان داخل مناطق امن می توانند روی صفحه نمایش خود، در قسمت بالا، پیام SafeZone را مشاهده کنند.
 • افسران پلیس می توانند در داخل مناطق امن به مجرمین شلیک کنند و همچنین مجرمین میتوانند به افسران پلیس شلیک کنند.
 • در منطقه امن نمیتوانید از اسلحه استفاده کنید.
 • شما نمیتوانید از خارج منطقه امن به شخصی داخل منطقه امن تیراندازی کنید.
 • هنگامی که یک بازیکن با مشت شخصی را بزند برای مدت 5 ثانیه نمیتواند حرکت کند.
 • Drive-By (زیر کردن و یا کوبیدن به شخصی) در داخل مناطق امن باعث کم شدن %20 از سلامت ماشین میشود.

لیست مناطق امن

 • منطقه Temple
 • تالار شهر
 • اداره پلیس
 • محل ورود شهروندان عادی (Civilian Spawn)
 • زندان
 • نمایندگی ماشین
 • ماهیگیری
 • پینتبال
 • چهار راه کنار بانک LS
 • محل برگزاری مسابقات ماشین
 • مقر رفتگر
 • پارکینگ اتوبوس (Los Santos و Las Venturas)
 • تجارت اسلحه فروشی
 • بانک (Los Santos و Las Venturas)
 • تجارت CNN (Los Santos و Las Venturas)
 • تجارت پمپ بنزین (تمامی پمپ بنزین ها)
 • تجارت اجاره ماشین (Los Santos و Las Venturas)
 • مقرر کشاورزان (مزرعه)
 • تجارت اجاره قایق
 • اداره فدرال
 • فرودگاه قدیمی (محل آزمون پرواز)